{{weatherData.name}} {{weatherData.weather.main}} C {{weatherData.main.temp}}
|

بازنشستگان حتما بخوانند.

خبر خوش 10 میلیونی برای بازنشستگان

به گزارش ستاره پارسی : در هفته های اخیر ابهامات زیادی درباره نحوه پرداخت حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی پیش آمده است. در ماجرای برکناری مدیرعامل شستا اگر بنا را بر درستی ادعای هیات مدیره شستا بگذاریم رضوانی فر در پرداخت پول هایی که باید با آنها حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی پرداخت می شد تعلل و در واقع تخلف کرده است. این امر نشان می دهد موضوع مهمی همچون پرداخت حقوق بازنشستگان در صورت تخلف مدیرعامل شستا به مخاطره می افتد و این ساز و کار باید اصلاح شود.

خبر خوش 10 میلیونی برای بازنشستگان

 علی خدامی، مدیرکل امور مالی صندوق بازنشستگی کشوری گفت: با هماهنگی بانک عامل، سومین نوبت وام ضروری ۱۰ میلیون تومانی بازنشستگان و وظیفه‌بگیران این صندوق امروز (یکشنبه ۷ شهریور ۱۴۰۰) به حساب ۲۳ هزار و ۶۵۰ نفر از مشمولان واریز خواهد شد.

 

آنچه دیگران میخوانند
آنچه دیگران میخوانند

ارسال نظر