{{weatherData.name}} {{weatherData.weather.main}} C {{weatherData.main.temp}}
|

نگوین وان چین 92 ساله 80 سال است که موهایش را کوتاه نکرده است.

موهای ۵ متری پیرمرد ۹۲ ساله+عکس

مرد ویتنامی که سالهاست موهایش را بلند کرده و طول موهایش به 5 متر می رسد می گوید این کار خواسته الهی است.نگوین وان چین 92 ساله 80 سال است که موهایش را کوتاه نکرده است.بنا به عقیده این مرد خرافی اگر او موهایش را کوتاه کند و یا آن را شانه کند خواهد مرد به همین دلیل طی سالهای گذشته او موهایش را تنها پشت سر خود جمع کرده و هرگز کوتاه نکرده است.

به گفته وی او تنها از موهایش مراقبت می کند و آن را خشک و تمیز نگه می دارد. نگوین معتقد است که خداوند خواسته تا وی موهایش را برای سالها بلند کند.

نگوین چین به خبرنگار رویترز گفت: یادم می آید زمانی که خیلی جوان بودم موهای سیاه و ضخیم و پرپشتی داشتم در حال شانه کردن موهایم بودم که ندایی در دل من شنیده شد که می گفت هرگز موهایت را کوتاه نکن و در آن زمان بود که تصمیم گرفتم برای همیشه موهایم را بلند کنم. پسر پنجم نگوین به او کمک می کند تا موهایش را جمع و مرتب کند.

لووم پسر 62 ساله نگوین می گوید این کار ساده به نظر می رسد اما از دید پدر من انجام کاری مقدس است.

اخبار,اخبار گوناگون,پیرمرد ۹۲ ساله با موهای ۵ متری
اخبار,اخبار گوناگون,پیرمرد ۹۲ ساله با موهای ۵ متری
اخبار,اخبار گوناگون,پیرمرد ۹۲ ساله با موهای ۵ متری
اخبار,اخبار گوناگون,پیرمرد ۹۲ ساله با موهای ۵ متری
اخبار,اخبار گوناگون,پیرمرد ۹۲ ساله با موهای ۵ متری
آنچه دیگران میخوانند
آنچه دیگران میخوانند

ارسال نظر