{{weatherData.name}} {{weatherData.weather.main}} C {{weatherData.main.temp}}
|

بحران تدفین اجساد در زلزله بم طی ٨ روز انجام گرفت. اما امروز پرسنل بهشت زهرا (س) ١١ ماه است در خط مقدم مبارزه با کرونا هستند. بحرانی که پایان آن معلوم نیست.

تصاویر غم انگیز از تدفین اجساد در زلزله بم

١٧ سال پیش در چنین روز‌هایی پرسنل ایثارگر بهشت زهرا (س) در زلزله بم به یاری مردم آن سرزمین شتافتند.بحران تدفین اجساد در زلزله بم طی ٨ روز انجام شد. اما امروز پرسنل بهشت زهرا (س) ١١ ماه است در خط مقدم مبارزه با کرونا هستند. بحرانی که پایان آن معلوم نیست.

برخی از عکس‌های زلزله بم و تدفین متوفیان در ۱۷ سال پیش که برای اولین بار منتشر شده است

آنچه دیگران میخوانند
آنچه دیگران میخوانند

ارسال نظر