{{weatherData.name}} {{weatherData.weather.main}} C {{weatherData.main.temp}}
|

رکوردهای مخصوص حیوانات همیشه در کتاب گینس وجود داشته است اما این بار این رکورد مربوط می شود به گوش یک سگ

چهره عجیب یک سگ با بلندترین گوش های دنیا+عکس

رکوردهای مخصوص حیوانات همیشه در کتاب گینس وجود داشته است اما این بار این رکورد مربوط می شود به گوش یک سگ. این سگ که از نژاد جفریس است گوش هایی به طول 35 سانتی متر دارد و توانست رکورد بلندترین گوش سگ را از آن خود کند. البته نکته جالب در این رکورد شکنی، جابجایی این مقام گینسی بین سگ های خانواده جفریس است. سگ پدربزرگ این خانواده قبلا در این مورد رکورددار بوده است.

be28acba-7932-4339-922f-a4c0a62e24b834

آنچه دیگران میخوانند
آنچه دیگران میخوانند

ارسال نظر