{{weatherData.name}} {{weatherData.weather.main}} C {{weatherData.main.temp}}
|

عقاب فیلیپینی می تواند حالت هایی مانند هیجان یا آرامش را از طریق پرهای سر بیان کند.این عقاب نادرترین گونه عقاب جهان است ،این عقاب در معرض خطر انقراض کامل قرار دارد و تنها در چهار جزیره از مجمع الجزایر فیلیپین یافت می شود.

ظاهر جالبِ نادرترین گونه عقاب در جهان/عکس

عقاب فیلیپینی می تواند حالت هایی مانند هیجان یا آرامش را از طریق پرهای سر بیان کند.این عقاب نادرترین گونه عقاب جهان است ،این عقاب در معرض خطر انقراض کامل قرار دارد و تنها در چهار جزیره از مجمع الجزایر فیلیپین یافت می شود.

آنچه دیگران میخوانند
آنچه دیگران میخوانند

ارسال نظر