{{weatherData.name}} {{weatherData.weather.main}} C {{weatherData.main.temp}}
|

محاکمه «آبه شینزو» نخست وزیر پیشین ژاپن - جشن شکوفه‌های گیلاس آبه شینزو، نخست‌وزیر پیشین ژاپن کار دستش داد و او که چند ماه پیش از سمت خود استعفا کرده بود تا از شر دادگاه‌ها در این باره رهایی یابد، حالا در مقابل دادستان‌های توکیو نشسته تا نخستین جلسه بازجویی او به اتهام فساد اقتصادی برگزار شود.

تعظیم آقای سیاستمدار در دادگاه سوژه شد +عکس

 محاکمه «آبه شینزو» نخست وزیر پیشین ژاپن - جشن شکوفه‌های گیلاس آبه شینزو، نخست‌وزیر پیشین ژاپن کار دستش داد و او که چند ماه پیش از سمت خود استعفا کرده بود تا از شر دادگاه‌ها در این باره رهایی یابد، حالا در مقابل دادستان‌های توکیو نشسته تا نخستین جلسه بازجویی او به اتهام فساد اقتصادی برگزار شود.

تعظیم «آبه شینزو» در دادگاه سوژه عکاسان شد +عکس

تعظیم «آبه شینزو» در دادگاه سوژه عکاسان شد +عکس

 
آنچه دیگران میخوانند
آنچه دیگران میخوانند

ارسال نظر