{{weatherData.name}} {{weatherData.weather.main}} C {{weatherData.main.temp}}
|

عکس از مقابل بانک شاهی در شرق میدان توپخانه برداشته شده است حوالی سال ۱۲۹۰.تعدادی از ماموران نظمیه که محافظ کیسه های سکه برای جلوگیری از سرقت هستند در تصویر دیده می شود.

درشکه حمل پول در میدان توپخانه در زمان قاجار+عکس

عکس از مقابل بانک شاهی در شرق میدان توپخانه برداشته شده است حوالی سال ۱۲۹۰.تعدادی از ماموران نظمیه که محافظ کیسه های سکه برای جلوگیری از سرقت هستند در تصویر دیده می شود.

آنچه دیگران میخوانند
آنچه دیگران میخوانند

ارسال نظر