{{weatherData.name}} {{weatherData.weather.main}} C {{weatherData.main.temp}}
|

چند کوزه ایرانی مربوط به دوره قاجاریه دو کوزه آبخوری و یک کوزه قلیان سفالی از جمله کوزه قلیان ناصرالدین شاه قاجار برای سر از موزه لیون فرانسه درآورد.

کوزه قلیان ناصرالدین شاه در موزه فرانسه+عکس

 چند کوزه ایرانی مربوط به دوره قاجاریه دو کوزه آبخوری و یک کوزه قلیان سفالی از جمله کوزه قلیان ناصرالدین شاه قاجار برای سر از موزه لیون فرانسه درآورد.  دکتر «ژوزف تولوزان» پزشک فرانسوی که در نیمه دوم قرن نوزدهم میلادی و در دوران سلطنت ناصرالدین شاه در ایران می‌زیست، این اشیاء باستانی را در سال 1884 مسیحی (1263 هجری شمسی) از ایران خارج کرده است.این پزشک به مدت 30 سال به عنوان پزشک مخصوص ناصرالدین شاه در دربار ایران زندگی کرده است.

آنچه دیگران میخوانند
آنچه دیگران میخوانند

ارسال نظر