{{weatherData.name}} {{weatherData.weather.main}} C {{weatherData.main.temp}}
|

مردم این شهر به خاطر اقامت در آن از شهردار به صورت ماهیانه پول دریافت می‌کنند.

دریافت حقوق ماهیانه برای زندگی در این شهر!+عکس

زندگی در یک شهر هزینه‌هایی دارد که مالیات را هم که شهرداری دریافت می‌کند شامل آن هزینه‌ها است اما مردمی که در این شهر ایتالیا زندگی می‌کنند به جای پرداخت مالیات، پول دریافت می‌کنند. شهردار شهر «کاندلا» ایتالیا برای جلوگیری از کاهش جمعیت، به افرادی که در این شهر اقامت کنند، مبلغی پول می‌دهد.

برای زندگی در این شهر پول بگیرید +عکس

آنچه دیگران میخوانند
آنچه دیگران میخوانند

ارسال نظر