{{weatherData.name}} {{weatherData.weather.main}} C {{weatherData.main.temp}}
|

در میان همه شیوه‌های اعدام در طول تاریخ، ایران ظالمانه‌ترین نوع آن را داشت.

ظالمانه‌ترین شیوه اعدام در ایرانِ زمان قاجار+عکس

در همه کشورهای جهان مراسمی به نام اعدام وجود دارد تا یک فرد گناهکار را به بخشی از سزای اعمال خود در این دنیا برسانند. در کشورهای مختلف، شیوه‌هایی از اعدام وجود دارد و در زمان قدیم وجود داشته است. یکی از انواع اعدام‌های وحشتناک در ایران مربوط به دوران قاجار بود. در این نوع اعدام، فرد تبهکار را به لوله توپ می‌بستند و توپ را شلیک می‌کردند و مجرم به دو نیم تقسیم می‌شد.

ظالمانه‌ترین شیوه اعدام در ایران اجرا می‌شد +عکس

آنچه دیگران میخوانند
آنچه دیگران میخوانند

ارسال نظر