{{weatherData.name}} {{weatherData.weather.main}} C {{weatherData.main.temp}}
|

پسر بچه‌ای 13 ساله در پیامی از دوست خود خواست از پدرش بخواهد برای پدر او در کارخانه کار پیدا کند.

در این روزهای سخت کرونایی که خانواده‌ها از نظر معیشت شرایط سختی را می‌گذارنند، نوجوان 13 ساله‌ اراکی از دوست خود درخواست می‌کند از پدرش بخواهد برای پدر او در کارخانه شغلی درست کند.

وقتی دغدغه پسر بچه 13 ساله پیدا کردن شغل برای پدر است!

وی در این پیام خطاب به دوستش سبحان گفته است: پدرم ماهی 2 میلیون تومان حقوق هم ندارد.

این پسر به دوستش سبحان گفته است: سبحان برایت جبران می‌کنم.

وقتی دغدغه پسر بچه 13 ساله پیدا کردن شغل برای پدر است!

آنچه دیگران میخوانند
آنچه دیگران میخوانند

ارسال نظر