{{weatherData.name}} {{weatherData.weather.main}} C {{weatherData.main.temp}}
|

برخی غذاها هستند که بر خلاف انتظار سرطانزا هستند ولی همه آن‌ها را با اشتیاق می‌خورند. این غذاها را بشناسید.

هشدار/ نان برشته و ته دیگ نخورید!

در خیلی از نانوایی‌ها شنیده می‌شود که شخصی تقاضای نان برشته یا همان قسمتی سوخته می‌کند و خیلی از خوردن آن قسمت خوشحال می‌شود و یا سر سفره از مادران تقاضا می‌شود تا تهدیگ به اندازه زیاد در هر بشقاب گذاشته شود. جالب است بدانید این دو غذا که طرفداران زیادی هم دارد در زمره غذاهای سرطانزا قرار دارند. نان برشته و تهدیگ به دلیل حرارت زیادی که می‌بینند، در برخی از قسمت‌ها می‌سوزند و تبدیل به کربن می‌شوند که می‌تواند منجر به سرطان شود.

این غذاها سرطانزا هستند +عکس

آنچه دیگران میخوانند
آنچه دیگران میخوانند

ارسال نظر