{{weatherData.name}} {{weatherData.weather.main}} C {{weatherData.main.temp}}
|

شعر حکیم عمر خیام روی یکی از دیوارهای دانشکده پزشکی دانشگاهی در آمریکا کنده کاری شده است.

شعر خیام بر دیوار دانشگاه آمریکا+عکس

شاعران و دانشمندان ایرانی همیشه برای ایران افتخارهای زیادی را کسب کرده‌اند به گونه‌ای که نام آن‌ها تقریبا در همه جای جهان شنیده می‌شود و آثار آن‌ها را با افتخار در نقاط مختلفی می توان دید. یکی از این آثار شعری از حکیم عمر خیام است که روی یکی از دیوارهای دانشکده پزشکی میوکلینیک آمریکا کنده کاری شده است.

شعر خیام بر دیوار دانشکده پزشکی آمریکا +عکس

آنچه دیگران میخوانند
آنچه دیگران میخوانند

ارسال نظر