{{weatherData.name}} {{weatherData.weather.main}} C {{weatherData.main.temp}}
|

تصویری از قدیمی ترین صورت جهیزیه در ایران را ببینید.

قدیمی ترین لیست جهیزیه در ایران +عکس

همه مردم ایران با صورت جهیزیه و چیزهایی که در آن نوشته می‌شوند آشنا هستند و می‌دانند که هر دختری برای رفتن به خانه بخت یک نمونه از آن را داشته است. در تصویر زیر قدیمی ترین لیست جهیزیه‌ای را ببینید که مربوط به شهرستان کوریجان، نزدیکی استان همدان می شود و ارزش کلی آن 245 تومان بوده است.

قدیمی ترین لیست جهیزیه در ایران +عکس

آنچه دیگران میخوانند
آنچه دیگران میخوانند

ارسال نظر