{{weatherData.name}} {{weatherData.weather.main}} C {{weatherData.main.temp}}
|

«مخبر» اولین دریافت کننده واکسن آزمایشی کرونا:دو تزریق در روز صفر و چهارده انجام می‌شود و هفت روز بعد از هر تزریق تحت‌نظر و قرنطینه هستیم.

دریافت‌کننده واکسن چه مدت باید در قرنطینه باشد؟

«مخبر» اولین دریافت کننده واکسن آزمایشی کرونا:دو تزریق در روز صفر و چهارده انجام می‌شود و هفت روز بعد از هر تزریق تحت‌نظر و قرنطینه هستیم.بعد از هر تزریق یک هفته یعنی روز ۷ تا روز ۱۴ و روز ۲۱ تا روز ۲۸ می‌توانیم این محل و ترک کنیم و پس از پایان ٢٨ روز، آزمایش‌های لازم انجام می‌شود.

کل خانواده مخبر به جز من و همسرم به کرونا مبتلا شده و از دریافت واکسن عاجز بودند.

قصدم از این کار ادای احترام به دانشمندان سرزمینم بود.

آنچه دیگران میخوانند
آنچه دیگران میخوانند

ارسال نظر