{{weatherData.name}} {{weatherData.weather.main}} C {{weatherData.main.temp}}
|

در جنگل‌های نواحی استوایی آفریقا، بزرگترین و رنگارنگ‌ترین خانواده میمون‌ها زندگی می‌کنند.

رنگ های عجیب بدن یک میمون+عکس

در جنگل‌های نواحی استوایی آفریقا در میان درختان انبوه مندریل‌ها (Mandrill)، یکی دیگر از اعضای خانواده بزرگ میمون‌ها و در واقع بزرگترین و رنگارنگ‌ترین عضوشان زندگی می‌کنند.

اخبار,اخبارگوناگون, میمونی با رنگ‌های خاص
 
اخبار,اخبارگوناگون, میمونی با رنگ‌های خاص
 
اخبار,اخبارگوناگون, میمونی با رنگ‌های خاص
 
اخبار,اخبارگوناگون, میمونی با رنگ‌های خاص
آنچه دیگران میخوانند
آنچه دیگران میخوانند

ارسال نظر