{{weatherData.name}} {{weatherData.weather.main}} C {{weatherData.main.temp}}
|

یک مدرسه ابتدایی برای تربیت دانش‌آموزانی که درس نمی‌خوانند، از شیوه‌ای جدید استفاده می‌کند.

کار عجیب یک مدرسه با دانش آموزان تنبل!+عکس

همیشه دانش‌آموزانی که درس نمی‌خواندند برای معلمان دردسر زیادی درست می‌کردند و بهترین کاری که معلمان هر کلاس می‌توانستند انجام دهند این بود که از خانواده آن‌ها بخواهند تا به مدرسه بیایند ولی بعد از مدتی دوباره دردسرها شروع می‌شد و چیزی درست نمی‌شد.

روش جدید تربیتی برای دانش آموزانی که درس نمی‌خوانند +عکس

به تازگی در یک مدرسه ابتدایی در بالتیمور به جای تنبیه یا به دفتر مدیر فرستادن دانش آموزان آن‌ها را به مدیتیشن دعوت می‌کنند. پس از شروع این برنامه میزان خشونت در دانش‌آموزان کاهش چشمگیری یافته است.

آنچه دیگران میخوانند
آنچه دیگران میخوانند

ارسال نظر