{{weatherData.name}} {{weatherData.weather.main}} C {{weatherData.main.temp}}
|

یک پزشک با بیمار دیابتی بی سوادش به طور جالبی رفتار کرد.

نسخه عجیب یک پزشک برای بیمار بی سواد!+عکس

 پزشکان دستور مصرف داروها را روی برچسب‌هایی که قرص و شربت‌ها دارند می‌نویسند و اگر کسی مخصوصا در کشور ما سواد نداشته باشد، نمی‌تواند آن‌ها را بخواند. یک بیمار دیابتی بی سواد که به یک پزشک مراجعه کرده بود و تنها هم زندگی می کرد وقتی به دکتر خود گفت سواد ندارد با واکنش جالب دکتر مواحه شده بود. این پزشک با مهربانی تمام تمام دستورهای خود را برای مصرف داروی این بیمار به صورت نقاشی در یک برگه کشید و به دست او داد.

رفتار جالب دکتر با بیمار بی سوادش +عکس

آنچه دیگران میخوانند
آنچه دیگران میخوانند

ارسال نظر