{{weatherData.name}} {{weatherData.weather.main}} C {{weatherData.main.temp}}
|

راه‌آهن ژاپن برای رفع خستگی مسافران خود دست به کار جالبی زده است.

امکانات جالب قطارهای ژاپنی برای رفع خستگی مسافران/عکس

راه‌آهن جایی است که همه نوع مسافر در آن دیده می‌شود و افراد زیادی هم وجود دارند که از یک سفر کاری به خانه خود بازمی‌گردند تا خانواده خود را ببینند اما مشکلی که وجود دارد خستگی اینگونه سفرهاست. راه‌آهن ژاپن در حرکتی جالب ثابت کرد که به فکر مسافران خود هست و خستگی آن‌ها را هم می‌گیرد. مسئولین راه آهن ژاپن حوضچه هایی در برخی قطارها درست کرده‌اند تا مسافران خسته پاهای خود را داخل آب خنک قرار دهند.

تدبیر راه‌آهن ژاپن برای خستگی مسافران +عکس

آنچه دیگران میخوانند
آنچه دیگران میخوانند

ارسال نظر