{{weatherData.name}} {{weatherData.weather.main}} C {{weatherData.main.temp}}
|

یکی از پرسنل کادر درمان بیمارستان ولیعصر تهران با انتشار این عکس نوشت :

شادی کادر درمان به خاطر خلوت شدن بیمارستان+عکس

یکی از پرسنل کادر درمان بیمارستان ولیعصر تهران با انتشار این عکس نوشت :

بعد از دو هفته قرنطینه سراسری؛ بیمارستان ها و کادر درمان تونستن بعد از مدتها یه نفسی بکشن، به عینه نتیجه ی رعایت کردن های مردم رو میشد توی بیمارستان ها دید.
الانم با شروع تست واکسن عمیقا برای موفقیت دانشمندای کشورم و نتیجه بخش بودن این واکسن دعا میکنم.

عکس متفاوت از پرسنل کادر درمان ایران

آنچه دیگران میخوانند
آنچه دیگران میخوانند

ارسال نظر