{{weatherData.name}} {{weatherData.weather.main}} C {{weatherData.main.temp}}
|

فرماندار گناباد:عده‌ای از شهروندان تحت عنوان اردوی آموزشی به شمال سفر کرده بودند که هنگام برگشت و ورود به شهرستان، از تمامی آنان تست کرونا گرفته شد و متاسفانه تست ۱۴ نفر از آنان مثبت بود

اتوبوس حامل ۱۴ مبتلا به کرونا در ورودی گناباد

عده‌ای از شهروندان تحت عنوان اردوی آموزشی به شمال سفر کرده بودند که هنگام برگشت و ورود به شهرستان، از تمامی آنان تست کرونا گرفته شد و متاسفانه تست ۱۴ نفر از آنان مثبت بود

 

آنچه دیگران میخوانند
آنچه دیگران میخوانند

ارسال نظر