{{weatherData.name}} {{weatherData.weather.main}} C {{weatherData.main.temp}}
|

این خبر به معنای پیروزی یک روش قدیمی بر روشی مدرن محسوب می‌شود که در آلمان رخ داد.

ارسال عکس با اسب سریعتر از اینترنت +عکس

این خبر به معنای پیروزی یک روش قدیمی بر روشی مدرن محسوب می‌شود که در آلمان رخ داد.
«کلاوس پیتر کاپست» عکاسی که از سرعت اینترنت در منطقه روستایی Sauerland در غرب آلمان ناراضی بود، از طریق اسب عکسها را فرستاد و زودتر هم در مقایسه با اینترنت به مقصد رسید.
بارها وی تلاش کرده بود تا با اینترنت۱.۵ مگابیت برثانیه‌ای عکسها را برای مشتریان ارسال کند که موفق نشد.

وی نزد مجله محلی از سرعت اینترنت شکایت کرده بود و سردبیر به شوخی به وی گفته بود از اسب استفاده کند و وی نیز به ناگهان از این روش استفاده کرده و موفق شد تا بر روش مدرن و از طریق اینترنت غلبه کند.

ارسال عکس با اسب سریعتر از اینترنت

آنچه دیگران میخوانند
آنچه دیگران میخوانند

ارسال نظر