{{weatherData.name}} {{weatherData.weather.main}} C {{weatherData.main.temp}}
|

صبح اولین روزی که کشور سوئد جهت رانندگی‌ را از سمت چپ به سمت راست تغییر داد "١٩٦٧

صبح عجیب و شوکه کننده در سوئد+عکس

صبح اولین روزی که کشور سوئد جهت رانندگی‌ را از سمت چپ به سمت راست تغییر داد "١٩٦٧

آنچه دیگران میخوانند
آنچه دیگران میخوانند

ارسال نظر