{{weatherData.name}} {{weatherData.weather.main}} C {{weatherData.main.temp}}
|

نشریه خط حزب‌الله در شماره دویست‌وشصت‌ونهم خود برای نخستین‌بار تصویری از دیدار خصوصی خانواده شهید سلیمانی با رهبر انقلاب با حضور حاج قاسم در سال ۹۳ منتشر کرد.

دیدار خصوصی خانواده سردار سلیمانی با رهبر انقلاب در سال 93/عکس

نشریه خط حزب‌الله در شماره دویست‌وشصت‌ونهم خود برای نخستین‌بار تصویری از دیدار خصوصی خانواده شهید سلیمانی با رهبر انقلاب با حضور حاج قاسم در سال ۹۳ منتشر کرد.

آنچه دیگران میخوانند
آنچه دیگران میخوانند

ارسال نظر