{{weatherData.name}} {{weatherData.weather.main}} C {{weatherData.main.temp}}
|

تصویر نقاشی شده شهید «قاسم سلیمانی» سردار بزرگ مبارزه با تروریسم بین الملل، زینت بخش پرتره های سیاه قلم از سرداران محور مقاومت در موزه افتخارات نظامی وزارت دفاع روسیه شده است.

نصب پرتره شهید سپهبد سلیمانی در موزه نظامی روسیه/عکس

تصویر نقاشی شده شهید «قاسم سلیمانی» سردار بزرگ مبارزه با تروریسم بین الملل، زینت بخش پرتره های سیاه قلم از سرداران محور مقاومت در موزه افتخارات نظامی وزارت دفاع روسیه شده است.

آنچه دیگران میخوانند
آنچه دیگران میخوانند

ارسال نظر