{{weatherData.name}} {{weatherData.weather.main}} C {{weatherData.main.temp}}
|

مردی که در لباس یک گرگ در شب کریسمس باعث وحشت مردم در کوچه و خیابان شده بود بازداشت شد.

پرسه زدن گرگ وحشتناک در کوچه های شهر+عکس

مردی که در لباس یک گرگ در شب کریسمس باعث وحشت مردم در کوچه و خیابان شده بود بازداشت شد.

پلیس پاکستان این مرد را که شبانه با ماسک گرگ در خیابان ها پرسه می زد دستگیر کرد.

دستگیری مرد گرگ نما در پاکستان!

به گفته شاهدان ماجرا چهره و حشتناک این مرد با ماسک گرگ باعث جیغ و فریاد زنان و کودکان در شب کریسمس شده است به همین دلیل بازداشت و تحقیقات در ارتباط با انگیزه وی از این اقدام تحت بررسی است.

نام این مرد فاش نشده اما تصاویر بازداشت وی در شبکه های اجتماعی با واکنش های زیادی روبرو بوده است.

بسیاری از کاربران فضای مجازی با دیدن تصاویر مرد گرگ نما اظهارات متفاوتی کرده اند برخی می گویند شاید او قصد داشته تا با زدن این ماسک در شب کریسمس و با وجود پاندمی کرونا مردم را از خود دور نگه دارد و ماسک سلاحی برای محاظفتش مقابل کرونا بوده است ،بعضی نیز بیان کرده اند که او جشن کریسمس را با هالووین اشتباه گرفته است.

آنچه دیگران میخوانند
آنچه دیگران میخوانند

ارسال نظر