{{weatherData.name}} {{weatherData.weather.main}} C {{weatherData.main.temp}}
|

زیباترین امضایی را ببینید که در گینس هم ثبت شده است.

زیباترین امضای جهان در گینس +عکس

هر فردی امضای مخصوص خود را دارد و شکل این امضاها با هم تفاوت دارد اما آیا می‌دانستید که زیباترین امضای جهان هم وجود دارد؟ امضایی که می‌بینید متعلق به یک فرد سودانی مقیم عربستان، زیباترین امضای جهان و در کتاب رکوردهای گینس ثبت شده است.

زیباترین امضا در گینس +عکس

آنچه دیگران میخوانند
آنچه دیگران میخوانند

ارسال نظر