{{weatherData.name}} {{weatherData.weather.main}} C {{weatherData.main.temp}}
|

این عکس در از نووسیبیرسک، شهری در جنوب غربی سیبری گرفته شده است.

این عکس در از نووسیبیرسک، شهری در جنوب غربی سیبری گرفته شده است. مردم محلی به این هوای سرد عادت دارند و چیز وحشتناکی نیست.در سال ۱۹۷۴ سرمای هوای منفی ۷۱ درجه سانتیگراد در منطقه اویمیاکن در شمال شرقی سیبری ثبت شد که در نوع خود یک رکورد محسوب می‌شود.

1525263_893

آنچه دیگران میخوانند
آنچه دیگران میخوانند

ارسال نظر