{{weatherData.name}} {{weatherData.weather.main}} C {{weatherData.main.temp}}
|

مردم ژاپن برای خواب آسوده در مترو راه حلی پیدا کرده و آن را عملی کردند.

وسیله عجیب یک شهروند برای خواب راحت در مترو +عکس

برای بسیاری از مردم پیش می‌آید که صبح با حالت خواب‌آلودگی سوار مترو می‌شوند و هنگامی که می‌نشینند احساس سنگینی پلک آن‌ها را ترغیب می‌کند تا بخوابند اما استرس جا ماندن از ایستگاه مورد نظر خود مانع خواب آن‌ها می‌شود و تا آخر زمان کاری با خواب‌آبودگی کار می‌کنند اما مردم ژاپن برای این مسئله راه حلی پیدا و آن را عملی کردند.

وسیله‌ای برای خواب راحت در مترو +عکس

بر اساس این گزارش، در متروهای ژاپن کلاه و کاغذهایی وجود دارند که زمانی که فردی احساس خواب‌آلود بودن داشت، ایستگاه مقصد خود را روی کاغذ می‌نویسد و روی کلاه می‌گذارد و اگر خواب باشد، هنگامیکه به ایستگاه برسد، افراد دیگری که در مترو هستند، او را بیدار می‌کنند.

آنچه دیگران میخوانند
آنچه دیگران میخوانند

ارسال نظر