{{weatherData.name}} {{weatherData.weather.main}} C {{weatherData.main.temp}}
|

شهری در ایتالیا را ببینید که محل قدرت نمایی خانواده‌های اشرافی بود.

شهری برای خانواده‌های اشرافی و پولدار +عکس

ایتالیا کشوری است که در خود هنرمندان، مهندسان و خانواده‌های اشرافی زیادی را داشته است و در دوره‌های مختلفی زندگی کرده‌اند. در قرون وسطی، شهر بولونیا در ایتالیا، منظره ای شبیه به منهتن کنونی آمریکا داشت. صدها برج، سر به آسمان کشیده بودند که این برج ها، توسط خانواده‌های اشرافی به منظور نمایش قدرت ساخته می‌شدند. شما می توانید این دو شهر را در تصاویر زیر مقایسه کنید.

شهری برای خانواده‌های اشرافی +عکس

آنچه دیگران میخوانند
آنچه دیگران میخوانند

ارسال نظر