{{weatherData.name}} {{weatherData.weather.main}} C {{weatherData.main.temp}}
|

این مهاجران صرفاً سعی می‌کنند خود را زیر برف سنگین با پتو و کیسه خواب گرم نگه دارند.

وضعیت عجیب مهاجران بی‌پناه در برف و سرما/عکس

حدود ۱۲۰۰ مهاجر بوسنی هرزگوین که چند روز پیش در کمپ لیپا چادرهایشان دچار حریق شد، اکنون بی سرپناه مانده و در معرض برف و سرمای شدید قرار گرفته‌اند.این مهاجران صرفاً سعی می‌کنند خود را زیر برف سنگین با پتو و کیسه خواب گرم نگه دارند.

تصاویر؛ مهاجران بی‌پناه در برف و سرما

تصاویر؛ مهاجران بی‌پناه در برف و سرما

تصاویر؛ مهاجران بی‌پناه در برف و سرما

تصاویر؛ مهاجران بی‌پناه در برف و سرما

تصاویر؛ مهاجران بی‌پناه در برف و سرما

آنچه دیگران میخوانند
آنچه دیگران میخوانند

ارسال نظر