{{weatherData.name}} {{weatherData.weather.main}} C {{weatherData.main.temp}}
|

سپند امیرسلیمانی بازیگر سینما و تلویزیون تصویری از خودش در کنار علی ضیاء مجری صدا و سیما را منتشر کرد و درباره وضعیت کاریشان نوشت.

تیپِ علی ضیاء بیرون از تلویزیون +عکس

سپند امیرسلیمانی بازیگر سینما و تلویزیون تصویری از خودش در کنار علی ضیاء مجری صدا و سیما را منتشر کرد و درباره وضعیت کاریشان نوشت." ممنونم از لطفى که به خاطر فرمول یک به من داشتین، تا امروز به شدت درگیر ضبط سریال با خانمان بودم و به امید خدا از این هفته با انرژى خیلى بیشتر میریم که ادامه بدیم "

تیپ علی ضیاء خارج از تلویزیون

آنچه دیگران میخوانند
آنچه دیگران میخوانند

ارسال نظر