{{weatherData.name}} {{weatherData.weather.main}} C {{weatherData.main.temp}}
|

وزیر بهداشت با حضور در گلزار شهدای کرمان به مقام شامخ شهید سلیمانی و دیگر شهدای آرمیده در این گلزار ادای احترام کرد.

حضور وزیر بهداشت بر سر مزار «حاج قاسم»+عکس
وزیر بهداشت با حضور در گلزار شهدای کرمان به مقام شامخ شهید سلیمانی و دیگر شهدای آرمیده در این گلزار ادای احترام کرد.

عکس: حضور وزیر بهداشت بر سر مزار «حاج قاسم»

آنچه دیگران میخوانند
آنچه دیگران میخوانند

ارسال نظر