{{weatherData.name}} {{weatherData.weather.main}} C {{weatherData.main.temp}}
|

وزیر جوان در گرد و غبار سیستان و بلوچستان!

عکس عجیب آقای وزیر در گرد و خاک!

محمد جواد آذری جهرمی با انتشار این عکس نوشت:

T9410221

...و این آغاز راه است.

 

امروز سفر ۱۰ روزه ما در شرایطی به پایان می‌رسه که به مردم سیستان و بلوچستان قول دادیم که در ۳ فاز اجرایی تا اول اردی‌بهشت ماه ۱۲۰۰ روستای باقیمانده در استان به شبکه ملی اطلاعات وصل و کیفیت استفاده از فضای مجازی تحول اساسی پیدا بکنه.

به زودی یک سایتی راه‌اندازی می‌کنیم تا شما بتونید از روند این تحول اساسی در استان مطلع بشید.

آنچه دیگران میخوانند
آنچه دیگران میخوانند

ارسال نظر