{{weatherData.name}} {{weatherData.weather.main}} C {{weatherData.main.temp}}
|

عضو کمیته علمی تحقیقاتی واکسن کووایران برکت گفت: از نظر سلامت، واکسن کرونا بسیار خوب عمل کرد اما دریافت پاسخ ایجاد آنتی بادی و ایمنی زمان بر است.

خبر خوب درباره واکسن کرونای ایرانی
پیام طبرسی در گفتگوی با بخش خبری 21 سیما افزود: سه داوطلبی که واکسن کرونا به آنان تزریق شد حالشان کاملاً خوب است و فردا پس از انجام آزمایش هایی مرخص و تا زمان تزریق دوم به منزل مراجعت می کنند.
وی گفت: فردا آزمایش هایی درباره ایمنی و واکنش هایی که ممکن است در سه چهار روز آینده بروز کند روی این افراد انجام می شود.
آقای طبرسی افزود: این داوطلبان در منزل نیز به طور کامل تحت نظر هستند و رعایت احتیاط لازم به آنان گوشزد شده است.
وی گفت: هدف ما سلامت واکسن است که عوارض غیرمترقبه ای نداشته باشد و این سه نفر هفته آینده برای تزریق دوز دوم واکسن مراجعه خواهند کرد.
آقای طبرسی افزود: بر اساس مجوز کمیته ای که از طرف وزارت بهداشت مسئول رصد تزریق واکسن کووایران برکت است تزریق به چهار نفر دیگر آغاز که یک نفر امروز تزریق شد و به سه نفر دیگر فردا تزریق می شود.
وی گفت: دلیل اینکه امروز به یک نفر واکسن تزریق شد ارزیابی دقیق وزارت بهداشت از روند واکسیناسیون است.
آقای طبرسی افزود: این کمیته چون به نتیجه رسید که واکسن کووایران برکت کاملاً بی خطر است اجازه تزریق به چهار نفر دیگر را صادر کرد.
وی گفت: آنچه که از این واکسن انتظار داشتیم در سه داوطلب اول محقق شد و هیچ عارضه ای یا اتفاق خاصی برای آنان نیفتاد.
آقای طبرسی افزود: اصرار داریم که مراحل این واکسن با دقت بسیار انجام شود تا زمانی که وارد بازار شد اما و اگری نداشته باشد.
وی گفت: تحقیقات روی واکسن کووایران برکت بهترین تحقیقاتی است که در ایران انجام شد و گروه تحقیقاتی بزرگی این کار را انجام می دهد.
آقای طبرسی با بیان اینکه زیرساخت تولید انبوه 12 و نیم میلیون دوز واکسن در ماه در کشور ایجاد شده است ابراز امیدواری کرد: اردیبهشت یا خرداد سال آینده واکسن کووایران برکت تزریق عمومی شود.
وی گفت: خط تولید انبوه آماده و فقط منتظر پس دادن امتحان این واکسن است.
آقای طبرسی افزود: این خط تولید واکسن ما را برای تولید انبوه دیگر واکسن ها نیز بی نیاز می کند.
وی درباره شایعاتی مبنی بر وجود واکسن کرونا در بازار سیاه گفت: حتی اگر این واکسن ها اصل هم باشند کیفیت و کارآیی ندارند و از مردم می خواهیم درگیر این شایعات و سودجویی ها نشوند.
آنچه دیگران میخوانند
آنچه دیگران میخوانند

ارسال نظر