{{weatherData.name}} {{weatherData.weather.main}} C {{weatherData.main.temp}}
|

119 سال پیش میرزا رضای کرمانی ضارب ناصرالدین شاه قاجار در میدان مشق تهران به دار آویخته شد. آنتوان سوریوگین عکاس روسی گرجی عصر قاجار از این صحنه عکاسی کرده است.

تصاویر قدیمی از به دار آویختن قاتل ناصرالدین شاه/عکس

آنتوان سوریوگین عکاس روسی گرجی ساکن ایران مقارن با ترور ناصرالدین شاه توسط میرزا رضا به همراه ولیعهد به تهران آمد و در خیابان علاء الدوله عکاسخانه اش را دایر کرد. وی یکی از مهمترین عکاسان زمان خود بود که هزاران عکس از زندگی روزمره مردم، اماکن و آثار تاریخی، شخصیت های سیاسی، وقایع مهم و آیین های سنتی در زمان قاجار عکاسی کرده است.

با این حال شهرت او در تاریخ عکاسی ایران بیشتر به دلیل پوشش تصویری مراسم اعدام میرزا رضای کرمانی است. میرزا رضا که 17 اردیبهشت 1275 حین برگزاری جشن‌های پنجاهمین سال سلطنت ناصرالدین شاه در شاه‌عبدالعظیم وی را هدف گلوله قرار داد و ترور کرد در سحرگاه روز پنجشنبه دوم ربیع‌الاول مقارن 22 مرداد در میدان مشق تهران به‌دار آویخته شد.

عکسی که آنتوان خان از میرزا رضا در بند و سپس بالای دار عکاسی کرده است یکی از مهمترین مستندات تاریخ قاجار به شمار می‌رود.
 

آنچه دیگران میخوانند
آنچه دیگران میخوانند

ارسال نظر