{{weatherData.name}} {{weatherData.weather.main}} C {{weatherData.main.temp}}
|

وزیر بهداشت: متاسفانه اولین مورد کرونای انگلیسی را در یک هموطن پیدا کردیم. ایشان در یکی از بیمارستان های خصوصی ما بستری بود.

نمکی: اولین مورد کرونای انگلیسی در ایران کشف شد

وزیر بهداشت: متاسفانه اولین مورد کرونای انگلیسی را در یک هموطن پیدا کردیم. ایشان در یکی از بیمارستان های خصوصی ما بستری بود.

 

 

آنچه دیگران میخوانند
آنچه دیگران میخوانند

ارسال نظر