{{weatherData.name}} {{weatherData.weather.main}} C {{weatherData.main.temp}}
|

تصویر قدیمی از ناصرالدین شاه در جلسه شورای اقتصادی ایران در فضای مجازی منتشر شد.

ناصرالدین شاه در جلسه رسیدگی به وضعیت اقتصادی+عکس

هنگام فوت محمدشاه، ولیعهد و جانشین او ناصرالدین میرزا زیر حمایت و تربیت میرزا تقی خان وزیر نظام در تبریز به سر می برد. چون خبر فوت شاه به تبریز رسید، در حالیکه خراسان به علت قیام سالار دچار هرج و مرج و آشفتگی بود، میرزا تقی خان سپاه آذربایجان را گرد آورد و وسائل جلوس ناصرالدین میرزا را بر تخت سلطنت در آذربایجان فراهم ساخت.

شاه جوان عازم تهران شد. و برای آنکه در غیاب او، آذربایجان دچار اغتشاش و ناامنی نگردد، حکامی را که به وفاداری آنان اطمینان نداشت از کار برکنار کرد و حکام مورد اعتماد بر بلاد آذربایجان گماشت، ناصرالدین شاه روز 21 ذی قعده سال 1264 هجری قمری به تهران رسید و روز بعد رسماً تاجگذاری کرد. ناصرالدین شاه به سبب کفایت و لیاقتی که از میرزا تقی خان وزیر نظام دیده بود او را به صدارت برگزید و اندکی بعد به لقب امیرکبیر گردید.
 

در تصویر زیر ماموران مالیه در حال گزارش به ناصرالدین شاه را مشاهده می کنید.

آنچه دیگران میخوانند
آنچه دیگران میخوانند

ارسال نظر