{{weatherData.name}} {{weatherData.weather.main}} C {{weatherData.main.temp}}
|

خانواده‌ای چینی به‌خاطر بهره‌مندی از غذا و سرویس‌های رایگان یک بیمارستان بیش از 6سال آنجا بستری بودند.

خانواده‌ای که ۶سال در بیمارستان بستری بودند!+عکس
خانواده‌ای چینی که به‌خاطر بهره‌مندی از غذا و سرویس‌های رایگان یک بیمارستان بیش از 6سال آنجا بستری بودند سرانجام با دخالت مقامات این کشور راضی شدند از این بیمارستان ترخیص شوند. 

این خانواده که تمام میانبر‌های قانونی برای ماندن در این بیمارستان را بلد بودند نخستین بار به‌علت تهوع و لرزش دست و پای فرزند‌شان به بیمارستان آمدند و به‌عنوان همراه 6سال در این بیمارستان ماندند.

 اخبارگوناگون,خبرهای گوناگون ,خانواده‌ای چینی
 
آنچه دیگران میخوانند
آنچه دیگران میخوانند

ارسال نظر