{{weatherData.name}} {{weatherData.weather.main}} C {{weatherData.main.temp}}
|

تصویری از پوشش پرستاران در بیمارستان زنان و زایمان که در اواخر قاجاریه به ثبت رسیده است.

ظاهر ترسناک پرستاران در زمان قاجار +عکس

تصویری از پوشش پرستاران در بیمارستان زنان و زایمان که در اواخر قاجاریه به ثبت رسیده است.

پوشش پرستاران در زمان قاجار +عکس

آنچه دیگران میخوانند
آنچه دیگران میخوانند

ارسال نظر