{{weatherData.name}} {{weatherData.weather.main}} C {{weatherData.main.temp}}
|

مردى که در جریان یک حادثه بینى خود را از دست می‌دهد و پزشکان بیمارستان bellevue نیویورک، یکى از انگشتان او را بجاى بینى از دست رفته پیوند میزنند! سال ۱۸۸۰ میلادى

پیوند زدن انگشت به جای بینی+عکس
مردى که در جریان یک حادثه بینى خود را از دست می‌دهد و پزشکان بیمارستان bellevue نیویورک، یکى از انگشتان او را بجاى بینى از دست رفته پیوند میزنند! سال ۱۸۸۰ میلادى

عکس:وقتی پزشکان انگشت را جای بینی پیوند زدند!

آنچه دیگران میخوانند
آنچه دیگران میخوانند

ارسال نظر

 

پندار اقتصادی