{{weatherData.name}} {{weatherData.weather.main}} C {{weatherData.main.temp}}
|

با شیوع کرونا بازار ماسک های عجیب و غریب هم حسابی داغ شده؛ در کلمبیا روز گذشته در جشنواره ای محدود برخی شرکت کنندگان از چنین ماسک هایی استفاده کردند.

عکس/یک مدل جدید و عجیب ماسک!

 

آنچه دیگران میخوانند
آنچه دیگران میخوانند

ارسال نظر