{{weatherData.name}} {{weatherData.weather.main}} C {{weatherData.main.temp}}
|

مراسم اعدام در زمان قاجار تماشاچی بسیاری داشت. مردم از دور و نزدیک برای دیدن صحنه گردن‌زنی یا دارزدن مجرمان به حوالی محل اعدام می‌آمدند .

آویزان کردن مردم به دار در زمان قاجار+عکس

مراسم اعدام در زمان قاجار تماشاچی بسیاری داشت. مردم از دور و نزدیک برای دیدن صحنه گردن‌زنی یا دارزدن مجرمان به حوالی محل اعدام می‌آمدند .

اعدام در زمان قاجار+ عکس
اعدام در زمان قاجار+ عکس
آنچه دیگران میخوانند
آنچه دیگران میخوانند

ارسال نظر