{{weatherData.name}} {{weatherData.weather.main}} C {{weatherData.main.temp}}
|

عکسی از آگهی عجیب در روزنامه در شبکه های اجتماعی دست به دست می چرخد، آگهی ای که باعث تعجب وتاسف است!

ماساژ حیوانات خانگی پولدارهای تهرانی!+عکس

عکسی از آگهی عجیب در روزنامه در شبکه های اجتماعی دست به دست می چرخد. آگهی ای که باعث تعجب وتاسف است!

در کنار افرادی که برای کسب روزی حلال در برخی مشاغل سخت فعالیت می کنند برای عده ای از افراد شاید  تصور ماساژ حیوانات خانگی به عنوان شغل دور از ذهن باشد.

آگهی عجیب برای ماساژ حیوانات خانگی!+عکس

آنچه دیگران میخوانند
آنچه دیگران میخوانند

ارسال نظر