{{weatherData.name}} {{weatherData.weather.main}} C {{weatherData.main.temp}}
|

دومین طرح صاعقه پلیس پیشگیری پایتخت ۳۶۸ نفر از سارقان و زورگیران که اغلب در زمان سرقت از سلاح سرد استفاده می‌کردند، ۱۴۵ نفر از اوباش استفاده کننده از سلاح سرد یا سلاح جنگی و ۱۴۹ نفر از حاملان یا تهیه کنندگان سلاح سرد بازداشت شدند، همچنین در این طرح ۱۰ قبضه سلاح جنگی نیز کشف و ضبط شد.

سلاح های عجیب زورگیران دستگیرشده!/عکس

دومین طرح صاعقه پلیس پیشگیری پایتخت ۳۶۸ نفر از سارقان و زورگیران که اغلب در زمان سرقت از سلاح سرد استفاده می‌کردند، ۱۴۵ نفر از اوباش استفاده کننده از سلاح سرد یا سلاح جنگی و ۱۴۹ نفر از حاملان یا تهیه کنندگان سلاح سرد بازداشت شدند، همچنین در این طرح ۱۰ قبضه سلاح جنگی نیز کشف و ضبط شد.

آنچه دیگران میخوانند
آنچه دیگران میخوانند

ارسال نظر