{{weatherData.name}} {{weatherData.weather.main}} C {{weatherData.main.temp}}
|

جی آرمستاد سفارش ساندویچی پر از اسفناج را داد و پس از دریافت غذا موشی را درون دید.

موش مرده وسط هات داگ! + تصاویر

هفته گذشته جی آرمستاد برای خوردن ناهار کنار رستورانی در شهر لینکولن از ایالت اورگان آمریکا توقف کرد. او سفارش ساندویچی پر از اسفناج را داد و پس از دریافت غذا موشی را درون دید. به گفته جی بدن موش مرطوب بود و دندان‌های جلویش را راحت می‌شد دید. خوشبختانه او پیش از دیدن موش هنوز به ساندویچ لب نزده بود و فقط عکسی از آن انداخت.

ظاهراً مدیر این رستوران که در بزرگراه قرار دارد، از دیدن آن شوکه شده بود. خانم شری کانل، مدیر خدمات بهداشتی ایالت لینکولن به بازرس بهداشت گفته است که به‌احتمال‌زیاد این موش با کیسه اسفناج‌ها به اینجا آمده و از تأسیسات و ساختمان آن‌ها نیست. در ضمن احتمال اینکه مشتری‌ها از خوردن این اسفناج‌ها بیمار شده باشند، بسیار اندک است.
 

موش مرده وسط ساندویچ! + تصاویر
موش مرده وسط ساندویچ! + تصاویر
آنچه دیگران میخوانند
آنچه دیگران میخوانند

ارسال نظر