{{weatherData.name}} {{weatherData.weather.main}} C {{weatherData.main.temp}}
|

پرورش لارو حشره‌ای به نام «سوسک آرد» یا «سوسک تاریکی» که منبع غنی پروتئین است، صنعت جدیدی‌ست که این روز‌ها منبع درآمدی جالب برای صاحبان آن شده. قیمت خشک شده این فرآورده برای خوراک دام، آبزیان و پرندگان، تا کیلویی ۳۰۰ هزار و زنده آن تا ۱۲۰ هزار تومان فروش می‌رود. این محصول قابلیت صادرات نیز دارد.

کسبِ درآمد بالا از طریق پرورش سوسک!+عکس

پرورش لارو حشره‌ای به نام «سوسک آرد» یا «سوسک تاریکی» که منبع غنی پروتئین است، صنعت جدیدی‌ست که این روز‌ها منبع درآمدی جالب برای صاحبان آن شده. قیمت خشک شده این فرآورده برای خوراک دام، آبزیان و پرندگان، تا کیلویی ۳۰۰ هزار و زنده آن تا ۱۲۰ هزار تومان فروش می‌رود. این محصول قابلیت صادرات نیز دارد.

عکس: سوسک‌های اسکناس‌آفرین!

آنچه دیگران میخوانند
آنچه دیگران میخوانند

ارسال نظر