{{weatherData.name}} {{weatherData.weather.main}} C {{weatherData.main.temp}}
|

مشتری بد حساب و بدرفتار هنگامیکه توسط صاحب یک فروشگاه بیرون انداخته شد با آجر برگشت و به جان صاحب فروشگاه افتاد.

حمله مشتری با پاره آجر به صاحب یک فروشگاه/عکس

 مشتری بد حساب و بدرفتار هنگامیکه توسط صاحب یک فروشگاه بیرون انداخته شد با آجر برگشت و به جان صاحب فروشگاه افتاد.دوربین های مداربسته مستقر در فروشگاه "اسپار" در ولز انگلیس از لحظه درگیری مهاجم با صاحب مغازه فیلم گرفته است.

O3888110

K1503861

M0338711

 

 

در پی درگیری این دو تن مشتری بد حساب – دمی آدام گری- به جرم رفتار خشونت آمیز و آسیب زدن به صاحب فروشگاه دستگیر و به ۱۰ ماه زندان محکوم شد.

گری در طول دادرسی پرونده اش بیان کرد که به دلیل رفتار نادرست صاحب فروشگاه مجبور به استفاده از پاره آجر شده است اما صاحب فروشگاه بیان کرد که او از مشتریان سابقش بوده که علاوه بر بد حسابی همواره مست و یا تحت تاثیر مواد مخدر بوده و در فروشگاه همه چیز را بر هم ریخته و خراب کاری کرده است به همین دلیل او مانع پذیرفتن چنین مشتری است. 

در طول دادرسی قاضی علاوه بر ۱۰ ماه زندان تاکید کرد که متهم هرگز نباید به فروشگاه "اسپار" نزدیک شود.

آنچه دیگران میخوانند
آنچه دیگران میخوانند

ارسال نظر