{{weatherData.name}} {{weatherData.weather.main}} C {{weatherData.main.temp}}
|

این لحظه ایست که عکاسِ زیر دریایی موفق شد از نمای جلو عکسی را با این سفره ماهی مانتای 7 متری که ظاهری همچون جمجمه انسان دارد، بگیرد.

ماهی7متری و ترسناک با جمجمه ای شبیه به انسان +تصاویر

این لحظه ایست که عکاسِ زیر دریایی موفق شد از نمای جلو عکسی را با این سفره ماهی مانتای 7 متری که ظاهری همچون اسکلت انسان دارد، بگیرد. 

 ادواردو بارتوی 41 ساله از برزیل به جزایر «ریویلاجیجدویِ» مکزیک رفت و با غواصی کردن در عمق بیش از 39 متر از سطح دریا تصاویر باورنکردنی را از این موجودات باشکوه به ثبت رساند. برخی از تصاویر اندازه ی بزرگ این هیولای نادر سیاه و سفید رنگ را در مقایسه با غواصی که در همان نزدیکی شنا می کند، به خوبی نشان می دهند. به علاوه در تصاویر می توان به خوبی مشاهده کرد که چقدر شنا کردن انسان ها در کنار این آبزیان زیبا که در  آب های شفاف اقیانوس حرکت می کنند، آسان است.

باوجود داشتن چنین بال های پهنی این هیولاهای دریایی در فهرست موجودات آسیب پذیر قرار دارند و تعدادشان هم به دلیل عواملی مثل صید بی رویه، آلودگی دریاها و گرفتار شدن در تورها کاهش یافته است. 
 

عکاسان موفق به ثبت تصاویری باورنکردنی از گونه ای آبزی دریایی شدند + تصاویر

عکاسان موفق به ثبت تصاویری باورنکردنی از گونه ای آبزی دریایی شدند + تصاویر

عکاسان موفق به ثبت تصاویری باورنکردنی از گونه ای آبزی دریایی شدند + تصاویر

عکاسان موفق به ثبت تصاویری باورنکردنی از گونه ای آبزی دریایی شدند + تصاویر

عکاسان موفق به ثبت تصاویری باورنکردنی از گونه ای آبزی دریایی شدند + تصاویر
آنچه دیگران میخوانند
آنچه دیگران میخوانند

ارسال نظر