{{weatherData.name}} {{weatherData.weather.main}} C {{weatherData.main.temp}}
|

‏ژاپنی‌ها فلسفه‌ای دارن به اسم "موتای‌نای" که امروزه شعارِ خیلی از حامیان محیط‌زیست شده

‌ژاپنی‌ها فلسفه‌ای دارن به اسم "موتای‌نای" که امروزه شعارِ خیلی از حامیان محیط‌زیست شده. این فلسفه در ستایشِ اسراف نکردن و بازیافته و میگه تا وقتی وسیله کاربرد داره، باید استفاده بشه. مثلا این لباس‌ها، نمونه‌های مدرن از همان‌ وصله زدن‌های قدیم در ژاپن که وارد صنعت مُد شده!

لباس های عجیبی که مد شد

آنچه دیگران میخوانند
آنچه دیگران میخوانند

ارسال نظر